Poul Henningsens Plads Metrostationsplads - lokalplan 472

Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at etablere en stationsplads.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

1. january 2012 til 7. february 2012

Sagsnummer

2011-169754

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. february 2012

Høringen er lukket

Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at etablere en stationsplads for et vigtigt trafikalt knudepunkt i forbindelse med Cityringen. Indretningen af stationspladsen skal ske i samspil med de tilgrænsende områder omkring Jagtvej, Reersøgade og Tåsingegade.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 472 - P.H's Plads metrostationsplads som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. august 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, referat og evaluering af borgermøde.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag P.H's Plads metrostationsplads som PDF

Ansvarlig

Center for Bydesign

Få nyt om høringer

Abonnér