Pf. Kongelund - lokalplan 509

Lokalplanens hovedformål er at muliggøre anvendelsen af et oprindeligt kolonihaveområde til helårsboliger.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

14. may 2014 til 13. august 2014

Sagsnummer

2013-0192810

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. august 2014

Høringen er lukket

Lokalplanens hovedformål er at muliggøre anvendelsen af et oprindeligt kolonihaveområde til helårsboliger i overrensstmmelse med den faktiske anvendelse for en del kolonihavehuse og efter ønske fra parcelforeningen som grundejer.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 509 Pf. Kongelund som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. november 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, bemærkninger til høringssvar og faktaark.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. januar 2015.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Pf. Kongelund som PDF 
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. marts 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark og notat om tekstændringer til lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 14. maj 2014

Ansvarlig

Byens Udvikling, Ole Horst, 3366 1374

Få nyt om høringer

Abonnér