Peter Rørdams Vej - lokalplan nr. 569

  • Luftfoto over lokalplanområdet Peter Rørdams Vej
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre nybyggeri med detailhandel og boliger

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

29. june 2018 til 21. september 2018

Sagsnummer

2018-0003121

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. september 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 569 Peter Rørdams Vej som PDF (5 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 13. december 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden Peter Rørdams Vej, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, skema over foreslåede ændringer, udbygningsaftale Peter Rørdams Vej inkl bilag.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. januar 2019.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Peter Rørdams Vej som PDF (5 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 21. juni 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, udbygningsaftale, fastsættelse af parkeringsdækning for biler og notat om træer

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 29. juni 2018.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér