Panum II - lokalplan 469

Udbygning af Panum-komplekset på Nørrebro med nye fællesfunktioner og forskningsfaciliteter. En udbygning på i alt 35.000 m2.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

26. october 2011 til 2. january 2012

Sagsnummer

2011-151068

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. january 2012

Høringen er lukket

Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker sammen med Københavns Universitet at udbygge Panum-komplekset med nye fællesfunktioner og forskningsfaciliteter.
I den forbindelse er der afholdt en international arkitektkonkurrence om projektet, og vinderprojektet ligger til grund for lokalplanforslaget.
Vinderprojektet består af fire bygninger, der danner base for et højhus på 16 etager svarende til ca. 75 meter.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 469 - Panum II som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 29. marts 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, høringssvar, referat of orienteringsmøde m.v.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Panum II som PDF
Startredegørelse
Hent startredegørelse for Panum II som PDF
 
 

Ansvarlig

Center for Bydesign

Få nyt om høringer

Abonnér