Ottiliavej 3

Midlertidige boliger til flygtninge

Høringstype

Byggesager

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

22. february 2016 til 7. march 2016

Sagsnummer

520756~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. march 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har den 12. februar 2016 fra Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, modtaget en ansøgning om byggetilladelse til at indrette midlertidige boliger til 150 flygtninge på ejendommen Ottiliavej 1-3/Gammel Køge Landevej 11. 

Der er søgt om placering af renovationsbeholdere samt opholds- og legeområde i gården. Dette medfører midlertidig nedlæggelse af 11 parkeringspladser. 

Tilladelsen ønskes i en periode på 5 år.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke har modtaget et orienteringsbrev, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Høringssvar skal være modtaget senest den 7. marts 2016.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér