Ottiliavej 1-3/Gammel Køge Landevej 11

Midlertidige boliger til 100 flygtninge

Høringstype

Byggesager

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

28. june 2017 til 26. july 2017

Sagsnummer

702748

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. july 2017

Høringen er lukket

Naboorientering
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at indrette midlertidige boliger til 100 flygtninge på 3. sal på ejendommen Ottiliavej 1-3/Gammel Køge Landevej 11. Tilladelsen ønskes i en periode på 5 år. Vi har den 16. marts 2016 givet tilladelse til indretning af midlertidige boliger til 150 flygtninge på 1. og 2. sal på ejendommen i en periode på 5 år.

Lokalplanforhold
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 17 ”Toftegårds Plads”. Den ansøgte anvendelse kræver dispensation fra lokalplanen.

Høringssvar
De personer/virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. planlovens § 20. De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for orienteringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer/virksomheder, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 26. juli 2017, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér