Organisering af fritidstilbuddet ved Kalvebod Fælled Skole

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

14. april 2016 til 27. may 2016

Sagsnummer

2015-0281171

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. may 2016

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 24. februar 2016 behandlet indstilling om organisering af fritidstilbud som KKFO eller fritidshjem.

På Kalvebod Fælled Skole udestår beslutningen om organisering af fritidstilbuddet. Det skyldes, at der ikke var et fritidstilbud eller en skole, som kunne høres, da organiseringen skulle fastlægges.

Udvalget har besluttet, at forslag om hvorvidt fritidstilbuddet ved Kalvebod Fælled Skole skal organiseres som KKFO eller fritidshjem skal sendes i høring hos Kalvebod Fælled Skole og fritidstilbud samt øvrige interessenter med høringsfrist den 27. maj 2016.

Efter høringen vil sagen igen blive forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget mhp endelig beslutning om organiseringen af fritidstilbuddet i Borgerrepræsentationen.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy (cfp@buf.kk.dk)

Få nyt om høringer

Abonnér