Ørestad Syd tillæg 3 - lokalplanforslag

  • Luftfoto over lokalplanområdet Ørestad Syd tillæg 3
Lokalplanen vil muliggøre en fire-sporet grundskole med tilhørende idræts- og svømmehal samt en boligbebyggelse med dagligvarebutik

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

4. maj 2020 til 29. juni 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. juni 2020

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ørestad Syd tillæg 3 som PDF (23 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 20. april 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, mulighed for at stille krav om almene boliger, borgerinddragelse, notat om normerne for parkering i Kommuneplan 2019, svar på spørgsmål om mulighed for at tag benyttes til grønne udearealer

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 4. maj 2020.

Borgermøde

Find information om borgermødet torsdag den 25. juni 2020

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 1. juni 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. april 2019 startredegørelse for tillæg 3 til lokalplan 398 Ørestad Syd. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, almene boliger og svar på spørgsmål fra Fanny Broholm om mulighederne for yderligere begrønning, samt vindforholdene i relation til bygningens højde

Hent startredegørelse for tillæg 3 til lokalplan 398 Ørestad Syd som PDF

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér