Ophævelse af reguleringsplan Skelbækgade

  • Skråfoto der viser reguleringsplanens område
Forslag til ophævelse af reguleringsplan fra 1947

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

10. april 2019 til 5. juni 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. juni 2019

Høringen er lukket

Ophævelse af reguleringsplan ikke vedtaget

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 16. september 2019 ikke at anbefale ophævelse af reguleringsplanen over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, Reguleringsplan Skelbækgade, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser, kortbilag Skelbækgade.

Se dagsordener og referater fra Borgerrepræsentationen og de politiske udvalg.

Tidligere materiale

Forslag til ophævelse af reguleringsplanen

Ved reguleringsplanens ophævelse vil området fremover være reguleret af kommuneplanens rammebestemmelser og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet.

Borgerrepræsentationen besluttede den 28. marts 2019 at sende ophævelsen af reguleringsplanen i offentlig høring. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Reguleringsplan Skelbækgade, kortmateriale.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér