Ophævelse af reguleringsplan Amerikavej

Ophævelse af reguleringsplan Amerikavej af 26. april 1945 med tilhørende tillæg af 5. december 1957 blev bekendtgjort den 12. oktober 2017

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

15. march 2017 til 15. may 2017

Sagsnummer

2017-0114582

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. may 2017

Høringen er lukket

Reguleringsplan Amerikavej har reguleret et areal på Vesterbro, hvor delområde I er et boligområde og delområde III var udlagt til erhverv med et underområde til kultur. Flere grundejere i delområde III ønskede at udnytte deres ejendomme til eksempelvis boligformål, hvilket er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015, men ikke var muligt med den dagældende reguleringsplan.

Reguleringsplanen er ophævet

Borgerrepræsentationen vedtog den 21. september 2017 at ophæve reguleringsplan Amerikavej. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Reguleringsplan Amerikavej, områdekort, henvendelser modtaget i høringsperioden mv.

Ophævelsen blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. oktober 2017.

Tidligere materiale

Ophævelse af reguleringsplanen

Ved reguleringsplanens ophævelse vil området fremover være reguleret af kommuneplanens rammebestemmelser og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet.

Borgerrepræsentationen bestluttede den 2. marts 2017 at sende ophævelsen af reguleringsplanen i offentlig høring. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Reguleringsplan Amerikavej, kortmateriale.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér