Oliefabriksvej 100 - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet Oliefabriksvej 100
Lokalplanen vil muliggøre, at et område, der i dag anvendes som oplagsplads for et stilladsfirma, ændres til et grønt boligområde

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

21. april 2020 til 16. juni 2020

Sagsnummer

2019-0132207

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. juni 2020

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Oliefabriksvej 100 som PDF (6 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 30. marts 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, parkeringsnotat og trænotat

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 21. april 2020.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 19. maj 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér