Østerbrogade Kaserne - Tillæg 1 - lokalplan 224-1

Indretning at ny dagligvarebutik.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

10. april 2014 til 12. june 2014

Sagsnummer

2014-0060239

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. june 2014

Høringen er lukket

Den 11. juni 2012 gav Københavns Kommune administrativt byggetilladelse til på ejendommen Østerfælled Torv 27 at indrette ny dagligvarebutik på 888 m2 med 525m2 salgsareal ved at sammenlægge tre eksisterende butikker.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 224-1 - Østerbrogade kaserne som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Østerbrogade Kaserne tillæg 1 som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. marts 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag

 

Ansvarlig

Byens Udvikling, Tue Alstrup Avnby, 3366 1236

Få nyt om høringer

Abonnér