Ørestad City Center tillæg 1 - lokalplan 325

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

8. january 2013 til 5. march 2013

Sagsnummer

2012-167673

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. march 2013

Høringen er lukket

Formålet er bl.a. at sikre muligheden for en mere fleksibel udnyttelse af byggegrundene i områderne uden for Field's. Der skal muliggøres bebyggelse med en variation af højder, facadeudtryk og materialer.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 325 med tillæg 1 samt kommuneplantillæg nr. 12 som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, høringssvar, miljøvurdering mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. juni 2013
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Ørestad City Center tillæg 1 med forslag til kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. december 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, miljørapport, tilgængelighedsvurdering mv.

Ansvarlig

Center for Bydesign, Jacob Matzen, 33661237

Få nyt om høringer

Abonnér