Nyhavn og Gammelholm - lokalplan 512

Målet med den bevarende lokalplan er at styrke det kulturhistoriske og arkitektoniske bevaringsværdier samt skabe rammer for udvikling.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

17. july 2014 til 29. september 2014

Sagsnummer

2013-0197487

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. september 2014

Høringen er lukket

Målet med den bevarende lokalplan er at styrke det kulturhistoriske og arkitektoniske bevaringsværdier samt skabe rammer for udvikling.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 512 Nyhavn og Gammelholm som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. januar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, ændringsforslag m.v.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 10. februar 2015.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Nyhavn og Gammelholm som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark vedr. temaer og formål.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 17. juli 2014.
Tidligere materiale
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 
 

Ansvarlig

Byens Udvikling, Karen Probst, 2058 7338

Få nyt om høringer

Abonnér