Nygårdsvej 34-38

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

20. may 2016 til 10. june 2016

Sagsnummer

515615~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. june 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udvide eksisterende butik i stueetagen samt opføre en etageejen­dom som randbebyggelse i forbindelse med eksisterende erhvervsbebyggelse på adressen Nygårdsvej 34-38.
Samtidig søges der om delvis nedrivning af eksisterende butik ud mod Drejøgade.
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 441 ”Landskronagade II”, bekendtgjort den 27. januar 2010. Lokalplanen fastlægger området til bolig og serviceerhverv.
Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelser om,

  • mindste boligstørrelse, da 3 af etageejendommens 31 lejligheder får et bruttoetageareal på henholdsvis 65, 69 og 69 m2,
  • etageantal, da ejendommen opføres i 5 etager,
  • at facadeændringer efter Teknik- og Miljøforvaltningens skøn skal tilvejebringe en god helhedsvirkning i forhold til egen og nabofacaders udtryk, og
  • at tagterrasser kan tillades indregnet i friarealet i forbindelse med erhvervsanvendelse, da den fælles tagterrasse ovenpå den eksisterende butik indregnes i friarealet i forbindelse med erhvervsanvendelsen.

Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det fremgår af planlovens § 19, stk. 1.
Høringssvar (Planlovens § 20)
De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.
De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.
Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 10. juni 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.
Til højre på denne side finder du links til høringsbrevet og tegningsmateriale, som rummer en mere detaljeret beskrivelse af det ansøgte projekt.

 

 

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 52 00

Få nyt om høringer

Abonnér