Nygårdsvej 23-27, Masnedøgade 28-32

Ansøgning om tilladelse til at ændre facadeudtrykket på etageboligbyggeri på adressen Nygårdsvej 23-27, Masnedøgade 28-32.

Høringstype

Byggesager

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

8. april 2016 til 26. april 2016

Sagsnummer

480468~088

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. april 2016

Høringen er lukket

I fortsættelse af tidligere høring i sagen om opførelse af et etageboligbyggeri på adressen Nygårdsvej 23-27, Masnedøgade 28-32 har Center for Bygninger nu modtaget en ansøgning om tilladelse til at ændre facadeudtrykket på etagebyggeriet.

Der ændres ikke i bygningens indretning eller bygningens volumen.

Facaden vil herefter bestå af tegl i lys grå farve, sider på karnapper ændres fra glas til lukket flade afsluttet med hvid puds, vinduer udføres med sprosser og farve på vinduer ændres til antracitgrå endvidere foretages der mindre ændringer i vinduers placering i stueetagen. 

Høringssvar (Forvaltningslovens § 19, stk. 1)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.  

Høringssvar fra personer, som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 25. april 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér