Nye retningslinjer for gadehandel

Som følge af liberalisering af Næringsloven reviderer Københavns Kommune retningslinjerne for gadehandel.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

23. march 2012 til 20. april 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. april 2012

Høringen er lukket

Gadehandel i København har i en lang årrække, i store træk, omfattet pølsevogne, frugt- og grøntstader og fiskebiler. I de senere år er der kommet mobilt gadesalg fra cykler og knallerter til, og der er kommet en ny kategori af faste stader, som opererer med et mere alsidigt produktsortiment – økologiske pølser, økologiske grøntsager, frugtjuice mm. Som supplement til dette har der været afholdt lejlighedsmarkeder – ”det italienske marked”, ”julemarked i Nyhavn” og lignende, samt et stort antal loppe- og kræmmermarkeder. Med den nye næringslov, som trådte i kraft 1. januar 2012, fjernes kravet om, at almindelig handel skal finde sted fra et fast forretningssted (en butik) næsten fuldstændigt, dog med undtagelse af tobak, alkohol, sodavand, slik og lignende jf. Næringsloven § 3. Det bliver således i udgangspunktet lovligt at sælge stort set alle varer fra fleksible og midlertidige salgssteder (dog med visse begrænsninger i bymidter og bydelscentre, jf. Næringsloven § 4), og der er derfor grundlag for at overveje, hvad Københavns kommune vil tillade, idet man fortsat skal have en tilladelse fra grund- eller vejejeren til særlig råden over vej jf. Vejlovens § 102.
Københavns Kommune skal fortsat vurdere, hvilke typer salg man vil tillade fra offentlig vej, hvor der bl.a. er trafikale og fremkommelighedsmæssige hensyn at tage.

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik / Byliv

Få nyt om høringer

Abonnér