Nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

12. november 2014 til 12. december 2014

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. december 2014

Høringen er lukket

 
I forbindelse med ikrafttrædelse af 3. bølge i digitaliseringsstrategien den 1. december 2014, er det besluttet at revidere regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Digitaliseringsstrategiens 3. bølge omfatter affaldsområdet og har den konsekvens, at kommunikation mellem kommuner og deres borgere og virksomheder skal foregå digitalt, jf. miljøbeskyttelsesloven § 45, stk. 4, 2. punkt.
Revisionen af regulativerne indeholder 3 hovedpunkter:
1)      Indarbejdelse af nye og ændrede forhold for eksisterende ordninger med ikrafttrædelse 1. januar 2015, herunder nedlæggelse af den hidtidige mulighed for at modtage gratis papirsække til haveaffald,
2)      Fremtidssikre regulativerne i forhold til kendte, fremtidige ændringer af eksisterende ordninger.
3)      Bemyndige forvaltningen til at udarbejde retningslinjer for de tekniske forhold tilknyttet ordningerne.
Ønsker du at komme med kommentarer til regulativerne, skal disse være kommunen i hænde senest den 11. december 2014. 
 
 
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Jord og Affald

Få nyt om høringer

Abonnér