Ny skolekapacitet i Sydhavn

  • Foto over lokalplanområdet
Som følge af budgetaftalen for 2018 skal der tages stilling til skolestrukturen i Sydhavn i forbindelse med udbygning af skolekapaciteten.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

19. january 2018 til 21. february 2018

Sagsnummer

2017-0395364

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. february 2018

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på sit møde den 17. januar 2018 en indstilling om den fremtidige skolestruktur i Sydhavnen i forbindelse med udbygning af skolekapaciteten.

Skolen i Sydhavnen åbnede i 2015 og er bygget til tre spor, men der er allerede nu behov for flere. I indskolingen optager skolen fire spor, og skolen forventes at være fyldt helt op i løbet af 2-3 år.

Forvaltningen har peget på følgende to hovedscenarier for skoleudbygningen:

Scenarie 1: Der bygges en ny selvstændig skole med tre skolespor på Sluseholmen

Scenarie 2: Skolen i Sydhavnen udbygges med overbygningsafdeling på Sluseholmen og indskolingsafdeling på den eksisterende skole

Udvalget valgte foreløbigt at pege på scenarie 1 som det ønskede for skoleudbygningen. Udvalget valgte samtidigt at sende hele sagen i høring blandt relevante parter. Efter høringen fremlægges sagen for udvalget igen på baggrund af de indkomne høringssvar på udvalgsmødet den 14. marts 2018.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér