Ny plads og adgang til De Gamles By ved hjørnet Møllegade og Guldbergsgade.

I forlængelse af den politisk vedtagne helhedsplan for De Gamles By er der udarbejdet et dispositionsforslag til en ny urban Plads på hjørnet ved Møllegade og Guldbergsgade.

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

15. august 2013 til 15. october 2013

Sagsnummer

2012-69436

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. october 2013

Høringen er lukket

  • I forlængelse af den politisk vedtagne helhedsplan for De Gamles By er der udarbejdet et dispositionsforslag til en ny urban Plads på hjørnet ved Møllegade og Guldbergsgade.
     
  • De Gamles By ligger som et centralt område på indre Nørrebro og som naboområde til både det tætte boligområde nord for Skt. Hans Torv op til Møllegade og mellem Nørrebrogade og Guldbergsgade. Som område har De Gamles By store potentialer som et rekreativt område. Dette til glæde for beboerne i området, for de mange nuværende og kommende brugere af områdets tilbud.
     
  • De Gamles By skal være et område, hvor det er trygt at færdes for beboere, medarbejdere og besøgende, og skal derfor åbnes mere op til resten af byen, integreres og blive en større del af Nørrebros hverdagsliv. De Gamles By er i dag hegnet med trådhegn eller mur der skaber en barriere mellem de grønne områder og Nørrebros beboere og skal derfor erstattes af en mere åben og grøn kant. Hjørnet af Guldbergsgade og Møllegade udgør et af de steder, hvor man med en pladsdannelse kan etablere en åbning, som inviterer ind til det grønne i De Gamles By.
     
  • Processen med at udvikle dispositionsforslaget er sket i et dialogforløb med den for helhedsplanen nedsatte følgegruppe der består af områdets brugere, beboere og ansatte samt lokaludvalget og embedsmænd fra de involverede forvaltninger. Hensigten med dialogforløbet var at sikre stor viden om stedet og dets begrænsninger og muligheder. Samlet set er dette blevet omsat til konkrete ideer. Det har været vigtigt at sikre at alle forhold/muligheder blev drøftet og kvalificeret i et så åbent forum som muligt, så der kunne blive skabt en fælles forståelse og ejerskab til dispositionsforslaget for alle involverede parter. Dispositionsforslaget bygger således på konkret viden og kvalificering fra de mennesker der bruger området i dag og som skal bruge det i fremtiden. Efter der har været afholdt 4 følgegruppemøder er det besluttet at udsende forslag til dispositionsplan i høring – fra 15. august til 15. oktober.

 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Henrik Lyng, 5370 6614

Få nyt om høringer

Abonnér