Ny ordning for Mobilt Gadesalg

For at implementere aftalen om afgiftsfritagelse og mulighed for yderligere omførsel af fødevarer i Indre By i Budget 2013, foreslås en ny model for mobilt gadesalg på Strøget mv., samt lempelse for større mobile salgsvogne, såkaldte foodtrucks, i Indre By.

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

19. december 2012 til 16. february 2013

Sagsnummer

2012-188992

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. february 2013

Høringen er lukket

Forslaget til en ny model for mobilt gadesalg har primært til hensigt at regulere det mobile gadesalg i de områder, hvor de trængselsmæssige udfordringer er størst. Det gælder især på Strøget og andre gågader (se kortbilag 1). Desuden lempes reglerne for store vogne i Indre by.
 
Mobilt gadesalg i områder med særlige trængselsmæssige udfordringer begrænses i tidsrummet fra kl. 6 til kl. 23 til udelukkende at kunne foregå fra specifikt udpegede lokationer – mobile gadesalgspladser. Udenfor dette tidsrum vil, mobilt gadesalg frit kunne foregå, så længe de mobile gadesælgere lever op til de generelle vilkår om placering, tilgængelighed mv. Teknik- og Miljøforvaltningen udpeger på baggrund af konkrete trafikale vurderinger disse mobile gadesalgspladser.
For at sikre variation i bylivet og sikre så lige vilkår for både mobile gadesælgere og butikker som muligt, gives tilladelsen til de mobile gadesalgpladser som en ruteplan med tilladelse til salg fra forskellige mobile gadesalgspladser, så det mobile gadesalg flytter sig rundt fra dag til dag.
I områder uden særlige trængselsmæssige lempes ordningen ved at kravet om, at vognene skal flytte sig mindst én gang i timen bortfalder. Mobilt gadesalg kan her frit foregå så længe de lever op til generelle vilkår om placering, tilgængelighed mv.
For de større vogne (fx foodtrucks), der allerede er tilladt i Ydre By, indstilles det i overensstemmelse med aftale om Budget 2013, at de større vogne fra 2013 desuden tillades i Indre By, med undtagelse af Latinerkvarteret indenfor Vester Voldgade, Nørre Voldgade, Nørregade og Strøget (se kortbilag 2). De generelle vilkår om, at salg skal foretages fra lovlig parkering, og ikke ud til vejbane eller cykelsti, gælder fortsat.

Ansvarlig

Mikkel Halbye Mindegaard Københavns Erhvervsservice

Få nyt om høringer

Abonnér