Ny ældrepolitik for Københavns Kommune

Høring af Københavns Kommunes nye ældrepolitik for 2019-2022. Ældrepolitikken bygger på de tre værdier Frihed, Tryghed og Fællesskaber.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

28. january 2019 til 17. march 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. march 2019
Skriv høringssvar

Frihed, Tryghed og Fællesskaber

Frihed, Tryghed og Fællesskaber. Det er de tre værdier, som skal være pejlemærker for den nye ældrepolitik i Københavns Kommune. En politik, som skal favne alle ældre københavnere – både dem, der har behov for meget støtte og pleje fra kommunen, og dem, som klarer hverdagen uden hjælp. Men ældrepolitikken handler også om at skabe fællesskaber, som skal være med til at skabe rammerne for det gode ældreliv i København.

De tre værdier er udfoldet i en række undertemaer, som du og alle andre københavnere såvel som medarbejdere i kommunen forhåbentlig kan genkende fra hverdagen.

Borgermøder i hele København

I efteråret 2018, da arbejdet med at formulere den nye ældrepolitik startede, inviterede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen alle interesserede borgere til borgermøder.

I alt blev der afholdt seks borgermøder – fem lokale møder og et stort åbent møde på Rådhuset. Borgernes input på møderne har indgået i udarbejdelsen af den nye ældrepolitik.

Din mening er vigtig for os

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil gerne have dine bud på, hvordan vi sikrer københavnerne et godt ældreliv. Derfor har du nu mulighed for at give din mening til kende om Københavns Kommunes nye ældrepolitik, der skal gælde fra 2019-2022.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til ældrepolitikken. Dine bemærkninger vil indgå i Sundheds- og Omsorgsudvalgets endelige behandling af ældrepolitikken den 25. april. Vi skal have dine bemærkninger senest den 17. marts 2019. Find hele ældrepolitikken under Relateret materiale.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér