Nørre Hospital tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt, at der kan indrettes serviceerhverv i bebyggelsen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

12. september 2019 til 26. september 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. september 2019

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Nørre Hospital tillæg 2 som PDF (4 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 26. august 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling og lokalplanforslag

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 12. september 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5, 2200 København N

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 10. oktober 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér