Nordhavnsvej - lokalplan nr. 445 med VVM og kommuneplantillæg

  • Illustration af den kommende Nordhavnsvej
En ny bydel kræver bedre vejforhold.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

11. februar 2009 til 14. april 2009

Sagsnummer

2008-134912

Indsendelsesfrist for høringssvar

14. april 2009

Høringen er lukket

København er i rivende udvikling, og byen vokser. Derfor skal der nu udvikles en helt ny bydel i Nordhavn. Selvom Nordhavn skal være bæredygtig, kan det ikke undgås, at en ny bydel på størrelse med Indre Østerbro vil skabe mere biltrafik. Københavns Kommune regner med en fremtidig stigning i biltrafikken i hele byen på op til 20 %, medmindre der indføres trængselsafgifter. Nordhavnsvej er nødvendig, fordi det eksisterende vejnet ikke har kapacitet til at afvikle både den forventede generelle stigning i biltrafikken, og biltrafikken til den nye bydel.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 445 Nordhavnsvej som PDF 

Lokalplan nr. 445 Nordhavnsvej med tilhørende kommuneplantillæg blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 29. april 2010. Her kan du se referatet fra mødet.

Lokalplanen er bekendtgjort den 12. maj 2010.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Nordhavnsvej som PDF

Anden offentlige høring om Nordhavnsvej

Efter første høring om Nordhavnsvej i 2007 besluttede Borgerrepræsentationen, at to vejforslag skulle belyses og miljøvurderes, vejforslag A og B.

Fra den 11. februar til den 14. april var der offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg med VVM og lokalplan for Nordhavnsvej.

Kommunen omdelte en høringsfolder, afholdt to informationsaftener, udsendte nyhedsbreve og oprettede en særlig hjemmeside om høringen. 88 myndigheder, virksomheder, organisationer, foreninger og private sendte høringssvar til kommunen. Der er udarbejdet en hvidbog, som sammenfatter og vurderer de indkomne høringsforslag.

Hvidbogen blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 11. juni 2009. Den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan sker i forbindelse med, at der vælges vejforslag.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér