Nokken - lokalplan 507

Kommunen har sammen med lejerne i kolonihaveområdet Nokken et fælles ønske om at få lovliggjort forholdene.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

7. february 2014 til 4. april 2014

Sagsnummer

2014-0027625

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. april 2014

Høringen er lukket

Planen fastlægger haveforeningen ‘Nokken’ til kolonihaveformål og haveforeningen ‘Lille Nok’ til nyttehaveformål.
De tilstødende fredede arealer fastlægges til rekreative formål i sammenhæng med Udviklingsplanen for Amager Fælled. Desuden fastlægges der stier, som indgår i kommunens overordnede net af cykelruter og rekreative stier.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 507 Nokken som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, høringssvar, referat af borgermøde mv.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Nokken som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. december 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, notat vedrørerende kloakering.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. april 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, borgerdialogproces, tilgængelighedsvurdering.

Ansvarlig

Byens Udvikling, Peter Høiriis Nielsen, 33 66 13 60

Få nyt om høringer

Abonnér