Nørrebros Runddel Metrostationsplads - lokalplan 488

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

25. june 2012 til 25. september 2012

Sagsnummer

2012-80624

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. september 2012

Høringen er lukket

I forbindelse med den nye Cityring skal der bygges en metrostation ved Nørrebros Runddel.
Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at etablere lokalplanområdet som stationsplads for et vigtigt trafikalt knudepunkt i forbindelse med Cityringen. Indretningen af stationspladsen skal ske i samspil med de tilgrænsende områder.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 488 Nørrebros Runddel Metrostationsplads som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. december 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, referat og evaluering af borgermøde.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. januar 2012
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Nørrebros Runddel Metrostationsplads som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, tilgængelighedsvurdering, parkeringsnotat mv.

 
 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Tue Alstrup Avnby, 3366 1236

Få nyt om høringer

Abonnér