Nørrebrogade 41

ansøgning om tilladelse til at indrette 5 nye beboelseslejligheder i tagetagen på adressen Nørrebrogade 41.

Høringstype

Byggesager

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

7. january 2016 til 28. january 2016

Sagsnummer

514116~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. january 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at indrette 5 nye beboelseslejligheder i tagetagen på adressen Nørrebrogade 41, herunder hæve tagkonstruktionen med 100 cm samt etablere 5 private tagterasser.

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 19 ”Blågården”, bekendtgjort den 5. november 2015 og lokalplan nr. 165 ”Nørrebrogade”, bekendtgjort den 22. juni 1990.

Lokalplan nr. 19 fastlægger området til boligområde og lokalplan nr. 165 fastlægger området til publikumsorienterede serviceerhverv.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. planloven § 20.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér