Niels Bohr Science Park - lokalplan 492

Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet ønsker at samle Det Naturvidenskabelige fakultet på Nørrebro i et nyt bygningskompleks på i alt ca. 45.000 m².

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

15. june 2011 til 7. september 2011

Sagsnummer

2011-79747

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. september 2011

Høringen er lukket

Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet ønsker at samle Det Naturvidenskabelige Fakultet på Nørrebro i et nyt bygningskompleks på ialt ca. 45.000 m². Fakultetet ligger i dag spredt på forskellige adresser i København.Bygningskomplekset,som vil få en højde på 20 til 24 meter, foreslås etableret med én bygning øst for Jagtvej i Universitetsparken og én bygning vest for Jagtvej i karreen mellem Jagtvej og Rådmandsgade. Mellem de to bygninger etableres en intern lukket gangbro over Jagtvej og en intern lukket forbindelse under Jagtvej. I tilknytning til forbindelsen under Jagtvej etableres cykelparkering og en åben offentlig forbindelse for fodgængere og cyklister mellem Universitetsparkens grønning og Rådmandsgade.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 492 - Niels Bohr Science Park som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, notat om høringssvar og faktaark.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Niels Bohr Science Park som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, borgerdialogproces.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. november 2010. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, hvidbog, forslag til borgerdialogproces.

Ansvarlig

Center for Bydesign, Kim Vindbjerg, 3366 1341

Få nyt om høringer

Abonnér