Mulighed for billetindtægter ved arrangementer på offentlig vejareal

  • Foto
Medlemsforslag om at give festivaler mv. mulighed for at opkræve billetindtægter på offentlig vejareal

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

18. november 2020 til 30. november 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. november 2020

Høring ikke åben

 

Vi vil gerne høre hvad du mener om forslaget

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at undersøge muligheden for at udarbejde et forslag til politisk behandling om mulighederne for, at festivaler mv. kan opkræve entré, mens deres indtægtsgrundlag er usikkert som resultat af COVID 19. Muligheden for at opkræve billetindtægt skal dels medvirke til at sikre en større økonomisk sikkerhed for arrangørerne og dels gøre det lettere at afvikle festivaler mv. indenfor de gældende regler om afstandskrav mv. Vi vil gerne have din mening om forslaget. Du kan indsende høringsvar med fordele og ulemper indtil den den 1. december 2020.

 

Kontakt