Midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration, Vigerslevparken

Høringstype

Andet

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

20. december 2013 til 18. january 2014

Sagsnummer

2013-71231

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. january 2014

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet HOFOR tilladelse til at etablere en midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration i forbindelse med etablering af en spildevandsledning langs Damhusåen. Der vil blive udført en vandtæt spuns omkring byggegruben. Oppumpningen er af kortere varighed og vil ophøre inden sommer 2014.
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke jord og grundvand samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal. Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér