Midlertidig grundvandssænkning, Marmormolen

Center for Miljø har givet Byggemodningsselskabet Marmormolen P/S tilladelse til udførelsen af 18 A-boringer, etablering af en midlertidig grundvandssænkning og re-infiltration med oppumpet grundvand i forbindelse med nybyggeri af en beboelsesejendom. Der vil blive udført en vandtæt spuns omkring byggegruben. Oppumpningen vil ske i de næste 15 måneder. Der gives desuden tilladelse til at ændre 22 B-boringer til A-boringer.

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

20. august 2013 til 17. september 2013

Sagsnummer

2013-0175425

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. september 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet Byggemodningsselskabet Marmormolen P/S tilladelse til udførelsen af 18 A-boringer,  etablering af en midlertidig grundvandssænkning og re-infiltration med oppumpet grundvand i forbindelse med nybyggeri af en beboelsesejendom. Der vil blive udført en vandtæt spuns omkring byggegruben. Oppumpningen vil ske i de næste 15 måneder. Der gives desuden tilladelse til at ændre 22 B-boringer til A-boringer.
 
 
 
 
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale og med de stillede vilkår, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke jord og grundvand samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.
 
 
 
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur­- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentlig­gørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklage­nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols­prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø / Jord og Vand Njalsgade 13, 2. sal, Postbox 259 1502 København V

Få nyt om høringer

Abonnér