Midlertidig grundvandssænkning, Langelinieskolen, Østerbro

Center for Miljø giver tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning og reinfiltration af grundvand i forbindelsen med opførelsen af en ny og nedgravet gymnastiksal på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, Østerbro. Oppumpningen vil ske i den sidste halvdel af 2012.

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

4. july 2012 til 1. august 2012

Sagsnummer

2012-83778

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. august 2012

Høringen er lukket

Center for Miljø meddeler hermed tilladelse til udførelse af 22 stk. Aboringer samt bortledning af op til 350.000 m på 180 dage, der starter hurtigst muligt.
Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristen er udløbet og eventuelle høringssvar er behandlet.

Tilladelsen meddeles i medfør af vandforsyningsloven (LBK Nr. 635 af 07.06.2010) § 26, jf. øvrige bestemmelser i kap. 4 og jf. boringsbekendtgørelsens § 5 (BEK Nr. 1000 af 26/07/2007).
Tilladelsen annonceres kun her på Københavns Kommunes høringsportal ”Bliv Hørt” - http://www.blivhoert.kk.dk/ - fra den 4. juli 2012 og med en klagefrist til den 1. august 2012.

 

Ansvarlig

Center for Miljø Jord og Vand Njalsgade 13 1502 København

Få nyt om høringer

Abonnér