Midlertidig grundvandssænkning , Kvæsthusmolen

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

24. june 2013 til 23. july 2013

Sagsnummer

2013-4773

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. july 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet Kvæsthusselskabet A/S tilladelse til etablering af en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af en parkeringskælder ved Kvæsthusmolen. Der udføres en vandtæt spunsvæg omkring udgravningen, ligesom der vil blive foretaget reinfiltration med indpumpet havvand. Oppumpningen forventes at vare til november 2014.

Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at grundvandssænkningen ikke vil have betydende indflydelse på jord og grundvand udenfor udgravningen samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Tlf. 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér