Metro til Sydhavnen, VVM-redegørelse

Metro til Sydhavnen, VVM-redegørelse

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

24. august 2015 til 18. october 2015

Sagsnummer

2015-0193738

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. october 2015

Høringen er lukket

Borgerrepræsentationen har den 20. august 2015 besluttet at sende VVM-redegørelsen for metro til Sydhavnen i offentlig høring. Høirngsperioden løber fra den 24. august til og med den 18. oktober 2015.
Københavns Kommune har udarbejdet en VVM-redegørelse for metro til Sydhavnen. Vurderingen omfatter den aftalte og finansierede løsning for metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt to forslag til stationsalternativer. Metroen anlægges som en afgrening fra Cityringen til Ny Ellebjerg i form af en metro med to tunnelrør. Metro til Sydhavnen integreres med Cityringen, og passagererne vil kunne køre direkte til metrostationerne på strækningen fra København H til Nordhavn. Metroselskabet I/S er bygherre på metro til Sydhavnen.
Kom til borgermøde
Den 21. september 2015 kl. 19-21 kan du høre mere om VVM-redegørelsen for metro til Sydhavnen på et borgermøde, hvor alle er velkomne. Mødet afholdes på Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
 

Ansvarlig

Catrine Biering, Center for Byudvikling

Få nyt om høringer

Abonnér