Metro til Nordhavn - forudgående høring

Indtil den 13. april kan du komme med idéer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, som bør indgå i det kommuneplantillæg som københavns kommune skal i gang med at udarbejde. Den 22. marts 2012 kl. 19-21 kan du høre mere om planlægningen af metro til Nordhavn på et offentligt informationsmøde, hvor alle er velkomne. Mødet afholdes på Vibenshus Skole, Kertemindegade 10, Østerbro.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

1. march 2012 til 13. april 2012

Sagsnummer

2012-25535

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. april 2012

Høringen er lukket

Københavns Kommune har indgået en aftale med staten ved Transportministeriet og Frederiksberg Kommune om at igangsætte de forberedende arbejder for en metroafgrening fra Cityringen til Nordhavn. Metroselskabet er bygherre på projektet. Kort fortalt bliver metro til Nordhavn en knap 3 km lang afgrening fra Cityringen med to stationer og kan åbne i 2019 - året efter de første passagerer er steget på Cityringen. Metro til Nordhavn vil betjene et af Køben havns væsentligste byudviklingsområder med hurtig, sikker og pålidelig kollektiv transport, og binde Nordhavn tæt sammen med de øvrige bydele som betjenes af Cityringen. Metrolinjen til Nordhavn etableres som en integreret del af Cityringen, med direkte forbindelse uden skift til Cityringens stationer på strækningen fra østerport til hovedbanegården.
 
Indtil den 13. april kan du komme med idéer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, som bør indgå i det kommuneplantillæg som københavns kommune skal i gang med at udarbejde.  
 
 
 

 
 

 
 
 

Ansvarlig

Catrine Biering

Få nyt om høringer

Abonnér