Meinungsgade 6

Ansøgning om tilladelse til at opføre en 5-etages ejendom til brug for undervisning og nyt parkeringsanlæg i det eksisterende gårdrum.

Høringstype

Byggesager

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

6. january 2016 til 27. january 2016

Sagsnummer

512626~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. january 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en 5-etages ejendom til brug for undervisning, nyt parkeringsanlæg til (20+10)=30 biler i det eksisterende gårdrum for Københavns Erhvervsakademi (KEA) på adressen Meinungsgade 6.

De 20 pladser er eksisterende p-pladser der ”genhuses” og de 10 pladser udløses af den nye bygning.

Derudover etableres:

Grønt areal imod sydvest på 151 m², tagterrasse over parkering på 510 m² samt nyt atrium på ca. 400 m² som en tilbygning til Håndværkergården. Desuden er der ansøgt om tilladelse til at etablere kviste imod gaden på ejendommen Meinungsgade 8.

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 128 ”Meinungsgade” bekendtgjort den 8. februar 1989. Lokalplanen fastlægger området til boliger og erhverv. Den omhandlede ejendom er beliggende i lokalplanens delområde II og har høj bevaringsværdi (3). Se lokalplan her.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. planloven § 20.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

 

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér