Marmormolen II tillæg 2 - lokalplan

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen muliggør et virksomhedsdomicil på Marmormolen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

30. june 2017 til 22. september 2017

Sagsnummer

2017-0127349

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. september 2017

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 440-2 Marmormolen II som PDF (35 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 14. december 2017 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, indkomne høringssvar, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, skema over foreslåede ændringer, opdaterede lokalplantegninger og materiale mv.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. januar 2018.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 440 Marmormolen II som PDF (34 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. juni 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark og vurdering af parkeringsnorm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. juni 2017.

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 6. februar 2017 startredegørelse for  tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 440 Marmormolen II  I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, Vurdering af parkeringsnorm, kort over underområder i lokalplan nr. 440 ”Marmormolen II” og faktaark.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér