Marmormolen II - lokalplan nr. 440

Udbygningen af Marmormolen er et led i Københavns Kommunes vision om at åbne flere af Københavns havneområder

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

10. juni 2009 til 7. september 2009

Sagsnummer

2009-74703

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. september 2009

Høringen er lukket

Marmormolen ligger i dag mellem Nordhavn og Langelinie i det aflukkede frihavnsområde. Men i fremtiden vil området blive fuld af liv, når beboere og besøgende indtager området sammen med en lang række erhverv og FN.

Plangrundlaget skal sikre rammerne for et levende og varieret bymiljø med nye pladser, kanaler, promenader og publikumsorienterede funktioner mv. Der gives mulighed for et lokalt byliv ved fastlæggelse af butikker, rekreative områder og helårsboliger. Langs kanalerne arbejdes der med lavtliggende plateauer og trapper udvalgte steder for at sikre reel kontakt til vandet, og yderst på Marmormolen skabes en park, hvorfra der er udsigt til havnen og Øresund.

Det er endvidere lokalplanens formål overordnet både visuelt og fysisk at sikre sammenhæng mellem byområderne syd for lokalplanområdet, Østerbro vest for jernbanedæmningen og de nye udviklingsområder mod nord, samt at sikre, at der opnås bebyggelse, der ved særlige arkitektoniske kvaliteter markerer denne betydningsfulde beliggenhed ved indsejlingen til Københavns Havn.

Nye tillæg til lokalplanen

Se høringsside for lokalplan nr. 440 Marmormolen med tillæg 1 og 2

Tidligere materiale

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 440 Marmormolen II som PDF  

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2009. I referatet fra mødet (pkt. 29) kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, supplerende høring, referat af borgermøde mv.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Marmormolen II som PDF  

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. maj 2009. I referatet fra mødet (pkt. 13) kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljøredegørelse, anmodning om udbygningsaftale, principiel skitse af stiforbindelse mv.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér