Lundehusskolen II - lokalplan nr. 519

Opførelse af en ny idrætshal.

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

31. october 2014 til 5. january 2015

Sagsnummer

2014-0139556

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. january 2015

Høringen er lukket

Lokalplanen Lundehusskolen II muliggør opførelsen af en ny idrætshal. Idrætshallen skal primært forbedre idrætsfaciliteterne for skolens elever. Bygningen skal tilpasses med arkitekturen for Lundehusskolen og Emdrup Badet, så alle bygningerne fremstår som en helhed samt give et kvalitativt løft til hele området.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 519 Lundehusskolen II som PDF (7 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. marts 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, ændringsforslag mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 21. april 2015.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Lundehusskolen II som PDF 
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark og rettelsesblad.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 31. oktober 2014. 
Lokalplan nr. 355 Lundehusskolen
Hent lokalplan nr. 355 - Lundehusskolen som PDF

Ansvarlig

Center for Byplanlægning

Få nyt om høringer

Abonnér