Lindgreens Allé II - lokalplan 593

  • Foto af lokalplanområdet
Lokalplanen vil ophæve og erstatte lokalplan 550 Lindgreens Allé. Forslaget udlægger området til boliger, serviceerhverv og institution.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

28. august 2019 til 23. oktober 2019

Sagsnummer

2018-0208853

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. oktober 2019

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 593 Lindgreens Allé II som PDF (8 mb)

Borgerrepræsentationen har den 24. juni 2020 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden og supplerende høring, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring, væsentlige ændringer i lokalplanforslag ´Lindgreens Allé II´ i forhold til lokalplan 550 ´Lindgreens Allé, notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen om indsigelse fra grundejeren af Lindgreens Allé 4.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 28. august 2019.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 3. juli 2020.

Klagemulighed

Indtil den 31. juli 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 593 Lindgreens Allé II. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Lindgreens Allé II som PDF (10 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 26. august 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, Almene boliger, Forvaltningens forslag til væsentlige ændringer i lokalplanforslag Lindgreens Allé II i forhold til lokalplan 550 Lindgreens Allé samt Redegørelse for bevaringsværdige bygninger  

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 28. august 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:      

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3, 2300 København

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 25. September 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

 

Kontakt