Lille Kongensgade-karreen - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal fastlægge bevaringsbestemmelser for karreens bebyggelse og fastholde stueetagerne til publikumsorienterede serviceerhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

4. january 2019 til 1. march 2019

Sagsnummer

2018-0002204

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. march 2019

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Lille Kongensgade-karreen som PDF (8 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 17. december 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. januar 2019.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér