Liflandsgade

Ansøgning om tilladelse til at opføre en ny beboelsesbygning i 4 etager med i alt 20 boliger med et bruttoetageareal på ca. 1958 m2.

Høringstype

Byggesager

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

26. january 2016 til 10. february 2016

Sagsnummer

510461~009

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. february 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny beboelsesbygning i 4 etager med i alt 20 boliger med et bruttoetageareal på ca. 1958 m2, altaner mod gade og gård, parkeringskælder og pulterrum med et areal på ca. 681 m2 samt fælles tagterrasse på 409 m2 på adressen Liflandsgade 15.

Der indrettes 20 boliger med et bruttoareal på mellem 67 og 114 m2.

Ejendommen placeres som et længe hus, og kan tilpasses en eventuel kommende karré. Bygningen markerer hjørnet og ligger parallelt med modstående bebyggelse.

Der etableres altaner mod gade og gård, bygningen placeres ved vejudvidelseslinjen og er hævet mod gårdside, således at gulv ligger i niveau med taget på parkeringskælder.

Der udføres beplantning på forarealet mellem bygning og fortov samt bænke/bede med høj kant til eventuelt siddeophold.

Der er adgang til boliger fra gadeside, og der er gennemgang fra trappeopgang til gården og fri- og opholdsarealer.

Der etableres nedkørsel til p-kælder omkring hjørnet, som også skal betjene eventuel fremtidig nabobebyggelse.

Bygningen opføres i røde teglmaterialer og med en tagterrasse placeret bag murkrone.

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 151, ”Kurlandsgade”, bekendtgjort den 2. marts 1990. Lokalplanen fastlægger området til boligformål. Se lokalplan her

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. Planlovens § 20.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Høringssvar skal være modtaget senest den 10. februar 2016.

 

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér