Levantkaj Vest i Nordhavn - lokalplan nr. 500

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

18. july 2013 til 26. september 2013

Sagsnummer

2012-148683

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. september 2013

Høringen er lukket

Lokalplanen for "Levantkaj Vest i Nordhavn" indeholder bestemmelser for skolebyggeri på op til 28.000 etagemeter samt byrum og infrastruktur. Herudover fastlægges rammebestemmelser for bolig- og servicefunktioner nord for skolen, hvor nybyggeri forudsætter vedtagelse af en supplerende lokalplan samt ændring af rækkefølgebestemmelserne i Kommuneplan 2011.
Lokalplanen suppleres af en udbygningsaftale for etablering af Sundkrogsgade som er Indre Nordhavns hovedvej, hvorfra ankomsten til lokalplanområdet vil ske og for at etablere en sikker skolevej.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 500 Levantkaj Vest med kommuneplantillæg som PDF 
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. december 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. december 2013
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Levantkaj Vest med forslag til kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

Ansvarlig

Center for Bydesign, Kristian Sundquist, tlf. 33 66 13 28

Få nyt om høringer

Abonnér