Længe Leve København

Sundhedspolitikken Længe Leve København er en hyldest til det København allerede er og kan som by. Samtidig er det et udtryk for vores ambitioner om, at alle københavnere skal leve godt og længe i en sund by med vækst. Giv din mening til kende.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

3. january 2011 til 11. february 2011

Sagsnummer

2011 - 4249

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. february 2011

Høringen er lukket

I Københavns Kommune arbejder vi for, at sundhed bliver en del af alle københavneres hverdag. Det gør vi, fordi mange af de beslutninger vi træffer, og de ting vi gør, har betydning for københavnernes sundhed. Det gælder alle de steder, hvor københavnerne møder kommunen - i børnehaven, i skolen, i bo- og dagtilbuddene, på kommunens arbejdspladser eller i ældre og plejetilbuddene. Når vi bygger og indretter byen, skal vi tænke sundheden med. København skal være en by, som inviterer til bevægelse og leg, og hvor alle børn og voksne kan komme nemt og sikkert rundt på cykel og til fods.
 
Vision og mål
Visionen for Københavns Kommunes nye sundhedspolitik er, at 
København i 2020 er blandt de storbyer, der giver borgerne de bedste muligheder for et godt, sund og langt liv. 
 
Det betyder, at københavnerne skal:

  • Leve længere
  • have flere gode leveår
  • have mulighed for at leve et sundt og aktivt liv

Politisk proces
Høringssvarene bliver efter den 11. februar samlet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og indarbejdet i det høringssvar, som Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler på mødet den 17. marts. De ændringer der bliver vedtaget på dette møde indarbejdes i sundhedspolitikken, som bliver sendt til endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen i april 2011.
 
Regler for debat på Blivhoert  
Blivhoert er en høringsportal, der er skabt til, at du kan indsende dine kommentarer og ændringsforslag til de politikker og planer, der behandles.
 
Det er således ikke et sted, hvor man kan diskutere eller debattere hinandens indlæg, men et sted hvor du alene forholder dig til det, der står i forslaget til politikken. 
 
Københavns Kommune forbeholder sig derfor ret til at slette i indlæg, hvor man ikke forholder sig til forslagene, men f.eks. kommer med udtalelser, hvor man angriber eller hænger andre personer, foreninger eller lignende ud.
 
Vi opfordrer desuden til, at du holder en god tone i høringssvarene - at du behandler andre med respekt.
 

Ansvarlig

Susanne Juul Rohmann Folkesundhed København Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér