Kvæsthusbroen tillæg 1 - lokalplan nr. 374-1

Lokalplanen skal muliggøre opsætning af scener, telte mv. ifm arrangementer samt afholdelse af et begrænset antal lukkede arrangementer.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

17. august 2018 til 12. october 2018

Sagsnummer

2018-0005562

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. october 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 374 Kvæsthusbroen med tillæg 1 som PDF (20 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 13. december 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring og notat om supplerende høring

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. december 2018.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kvæsthusbroen tillæg nr. 1 som PDF (16 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 13. august 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark samt anmodning om ændring af lokalplan

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 17. august 2018.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér