Kvæsthusbroen 1

Midlertidig pavillon til DR´s Aftenshowet i en periode på 3 år.

Høringstype

Byggesager

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

4. june 2018 til 25. june 2018

Sagsnummer

712349

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. june 2018

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en 1-etages pavillon på i alt 293 m2 . Pavillonen opføres i forlængelse af eksisterende bygninger på Kvæsthusmolen, delvist på matr.nr. 40b og 40c Sankt Annæ Øster Kvarter, København.

Bygningen fremstår som en opdelt enhed vekslende mellem lukkede partier og glaspartier. Bygningen skal anvendes som tv-studie for DR´s Aftenshowet. Pavillonen ønskes opført i en 3-årig periode.

Lokalplan

Byggeriet kræver dispensation fra lokalplan nr. 374 ”Kvæsthusbroen”, bekendtgjort den 14. april 2004, og vi vil gerne høre, hvordan du mener, at byggeriet vil påvirke området.

Høringssvar

De beboere, ejere, lejere eller repræsentanter for en virksomhed i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. planlovens § 20. De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for orienteringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer/virksomheder, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 25. juni 2018, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér