Kultur- og fritidspolitik 2016-2019

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

27. march 2015 til 16. june 2015

Sagsnummer

2014-0031239

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. june 2015

Høringen er lukket

Kultur- og Fritidspolitikken 2011-2015 udløber ved udgangen af 2015. Et forslag til en ny politik for perioden 2016-2019 bliver derfor nu sendt i høring.

Det helt centrale begreb i Kultur- og Fritidspolitikken for 2016-2019 er ’Storbykultur’. Ambitionen er en levende storby med kant. En by, der tør tænke nyt og gå nye veje, samtidig med at den holder fast i sin egenart. Politikken spiller på den måde op mod Kommunens visioner om København som en eksperimenterende og mangfoldig storby, der samtidig står ved sig selv og sit særkende.

Politikken er en forventningsafstemning mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen om, hvilken vej kultur og fritidsområdet i København skal udvikle sig.

Kultur- og Fritidspolitikken er i høring indtil 15. juni 2015.

Send høringssvar til plan@kff.kk.dk eller med post til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Fritid KBH
Nyropsgade 1, 3 sal.
1602 København V

Ansvarlig

Byudvikling & Events

Få nyt om høringer

Abonnér