Kreative zoner - kommuneplantillæg

Høringstype

Kommuneplan

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

28. may 2014 til 27. august 2014

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. august 2014

Høringen er lukket

Borgerrepræsentationen vedtog forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 for de kreative zoner den 22. maj 2014. Formålet med planlægningen er at sikre, at områderne fortsat tilbyder gode rammebetingelser for både nuværende og fremtidige virksomheder i områderne. Planforslaget er i offentlig høring frem til den 27. august 2014.

Ansvarlig

Tue Rex, Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér