Krausesvej 8

Ansøgning om tilladelse til at nedrive bygninger på adressen Krausesvej 8 for at udvide daginstitutionen på adressen Krausesvej 4-6.

Høringstype

Byggesager

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

24. november 2015 til 15. december 2015

Sagsnummer

510985-2

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. december 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive bygninger på adressen Krausesvej 8 for at udvide eksisterende daginstitution på adressen Krausesvej 4-6 med 612 m2 i 2 etager med liggehal i stueetagen og på 1. sal med plads til 72 børn og 22 voksne.

Denne ansøgning er ændret i forhold det projekt vi sendte i høring den 28. april 2015. Ændringen i dette projekt adskiller sig i forhold til det tidligere ansøgte ved at etagearealet reduceres samt at tag- og facadeudformning får en ændret karakter.

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 252 ”Krausesvej”, bekendtgjort den 24. maj 1995 (område I).

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. planloven § 20. 

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling. 

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér