Kraftværkshalvøen tillæg nr. 1 - Lokalplan nr. 464-1

Lokalplanen blev bekendtgjort den 29. juni 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

14. march 2016 til 9. may 2016

Sagsnummer

2015-0061982

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. may 2016

Høringen er lukket

Lokalplantillægget muliggør opførelse af en ny kraftværksblok til biobrændsel.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 464 Kraftværkshalvøen med tillæg 1 som PDF (14 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, henvendelser i høringsperioden, faktaark, referat af bprgermøde mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 29. juni 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kraftværkshalvøen tillæg nr. 1 som PDF (13 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. januar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport og faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 14. marts 2016.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér